خطا در انجام تراکنش

در صورتیکه پرداخت کامل بوده و مبلغ پس از 48 ساعت به حسابتان عودت داده نشده با کد زیر پیگیری کنید :

ارور : درخواست مورد نظر آرشيو شده است