ارسال اس ام اس با برند تجاری یا همان برچسب پیامک بهترین روش برای ماندگاری

هر چه بیشتر در ذهن گیرنده میباشد شما با این سرویس میتوانید به جای نمایش شماره

بر روی تلفن افراد از نام سازمان یا شرکت و یا وب سایت و… خود استفاده کنید

با استفاده از این سرویس، قابلیت ارسال پیام کوتاه با نام تجاری ، بدون نیاز به

سرشماره های ۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰ و … وجود دارد. ارسال به شماره های بلاک

شده با استفاده از این سیستم امکان پذیر میباشد . ( که قابلیت ارسال با شماره

های ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و … به شماره های بلاک شده وجود ندارد ، این سیستم قابلیت

دریافت پیامک را ندارد و صرفا جهت ارسال میباشد .